Kratki osłonowe i wentylacyjne

Wytwórnia Elementów Kominowych w swoim asortymencie wyrobów posiada kratki osłonowe i wentylacyjne. Podstawowym materiałem do produkcji kratek jest blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały lub też farbami proszkowymi imitującymi złoto, srebro miedź.

Wytwarzamy też kratki z blachy ocynkowanej oraz chromoniklowej. Wykonujemy je w wersji z żaluzją lub bez. Konstrukcja produkowanych kratek pozwala na ich szybki montaż i demontaż na przykład do czyszczenia, gdyż montujemy w otworze tylko ramkę.

Produkowane kratki znalazły zastosowanie jako:

  • estetyczne osłony wylotów ciepłego powietrza z kominów
  • estetyczne osłony wylotów z przewodów rozprowadzających ciepłe powietrze
  • estetyczne osłony przewodów wentylacyjnych
  • estetyczne osłony wylotów bocznych komina gdyż są odporne na warunki atmosferyczne
  • estetyczne osłony wylotów powietrza w napowietrzakach

Zgodnie z normą Pn-83/B-0340 układ wentylacyjny w budynkach powinien zapewnić co najmniej doprowadzenie powietrza z zewnątrz do pokoi, kuchni, łazienki ubikacji z jednoczesnym usuwaniem powietrza zużytego. Naturalna wentylacja grawitacyjna jest zależna od różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej oraz ruchu powietrza (wiatr). Zawodzi ona często latem gdy wyrównują się temperatury zewnętrzna i wewnętrzna co może powodować zanik ciągu kominowego, zaś zimą konieczne jest odprowadzenie zużytego powietrza do przewodów komina (przewód wentylacyjny).

Wentylacja nawiewna dla kotłowni powinna być tak zaprojektowana aby zapewnić odpowiednia ilość powietrza potrzebnego do spalania paliwa. Orientacyjne dla kotła gazowego przyjmuje się że na 1 kw zainstalowanej mocy powinno dopływać około 1,6 m³/h powietrza. W budynkach mieszkalnych powinno się dostarczać świeże powietrze tak jak to jest określone z normie Pn-83/B-340 i przedstawionej poniżej:

Nazwa pomieszczenia Strumień objętości powietrza m³/h Uwagi
Budynki mieszkalne    
Kuchnia z oknem -  
– kuchenka gazowa lub węglowa 70  
– kuchenka elektryczna dla 1 lub 2 osób 30  
– kuchenka elektryczna dla 3 osób 50  
Kuchnia bez okna -  
– z kuchenką elektryczną 50  
Łazienka 50  
Ubikacja 30  
Pomieszczenie pomocnicze bez okna 15  
Pokoje mieszkalne, sypialnie 20 na osobę
Budynki zamieszkania zbiorowego (hotele, internaty itp.)    
Świetlice, jadalnia 20 Na osobę minimum 1 wymiana na h
Pokoje mieszkalne i sypialnie 20 Na osobę
Ubikacje    
– pojedyncze 40  
– zbiorowe 50 25 m³/h pisuar
Natryski pojedyncze 30 Zbiorowe minimum 5 wymian na godzinę
Palarnie tytoniu 35 Na osobę minimum 10 wymian na godzinę
Budynki użyteczności publicznej    
Pomieszczenia do stałego i czasowego przebywania ludzi    
– bez pozwolenia palenia 20 na osobę
– z pozwoleniem na palenie 30 na osobę
Żłobki, przedszkola 15 na osobę

Wprowadzony System Zarządzania Jakością ITB-023/S spełniający wymagania normy ISO 9001 pozwala mieć pewność że produkowane przez Naszą firmę kratki osłonowe i wentylacyjne spełniają wszystkie wymogi normy. Za zastosowane surowce, farby i wszystkie zastosowane komponenty posiadamy atesty dlatego też można je znakować znakiem CE.

Skontaktuj się z nami

Wybierz jeden z naszych oddziałów
{[{ d.title }]}

Wytwórnia Elementów Kominowych TARNAWA Spółka Jawna
L.Wajda, W.Wajda, R.Nazimek

33-100 Tarnów, ul.Giełdowa 22

{[{ selected.title }]}